Adminstration

 

 


 

 

ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್
 • ಡಾ.ಕೆ.ಸಿ.ರವಿಶಂಕರ್, ಬಿ.ಇ., ಎಮ್.ಟೆಕ್., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ., ಎಫ್ಐಇಟಿ., ಎಂಐಇ., ಎಲ್ಎಮ್ಐಎಸ್ಟಿಟಿಇ. ಪಿಎಚ್.: 08172-240444, 94488-95123 ಇಮೇಲ್ :kcr(at)gechassan.ac.in, kcrshankar@gmail.com
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಧಿಕಾರಿ (SWO)
 • ಡಾ. ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಎಲ್, ಎಮ್ಎ, ಎಂಪಿಹಿಲ್, ಪಿಜಿಸಿಟಿ, ಪಿಎಚ್ಡಿ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಒಡಿ,ಮಾನವಿಕ ಇಲಾಖೆ. ಪಿಎಚ್: 9900832331 ಇಮೇಲ್: swo(at)gechassan.ac.in, swo.gechassan(at)gmail(dot)com
ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಧಿಕಾರಿ (ASWO)
 • ಶ್ರೀಮತಿ. ರೂಪಾಶ್ರೀ ಡಿ, ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಟೆಕ್. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ. ಪಿಎಚ್: 7406385464 ಇಮೇಲ್:
ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
 • ಡಾ. ಟಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಇ., ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಂಗ್ಗ್ (ರೆಸ್), ಪಿಎಚ್ಡಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಎಚ್: 08172-240031, 94489-41222 ಇಮೇಲ್: tr(at)gechassan.ac.in, ranga_hassan (at) rediffmail (dot)com

 • Dr.S.Prashanth, B.E.,M.Tech.,Ph.D. Professor and Head Department of Civil Engineering Ph : 08172-240039, 94484-27136 EMail: sp(at)gechassan.ac.in, pracha47(at) yahoo (dot) com

 • Dr.Paramesha , B.E.,M.Tech.,Ph.D. Asst. Professor and Head Department of Electronics and Communication Engineering Ph : 08172-240038, 94495-40882 EMail : prm(at)gechassan.ac.in, prm_aitr (at) yahoo.com

 • Mr. Chethan K C , BE., M.Tech. Assistant Professor & Head, Department of Computer Science and Engineering Ph : 08172-240029, EMail : ckc@gechassan.ac.in,
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್
 • Department of Computer Science and Engineering Ph : 08172-240444
ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು
 • Dr. Mahesh T S, B.E.,M.Tech Assistant Professor Department of Mechanical Engineering Ph :
ಲೈಬ್ರರಿ
 • Mr. Satish M V B.Sc., M.Sc. (LIS), PGDCA, UGC-NET Librarian College Library Ph : 08172-240027, 9449765737 smv(at)gechassan.ac.in, lis4satish (at) gmail (dot) com
ಕ್ರೀಡೆಗಳು
ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್
 • Mr. Nagesha, B.E.,M.Tech, Assistant Director, Dept. of Physical Education and Sports Ph :

 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ (GRC)
Adminstration
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Dr.K C Ravishankar , Principal, Government Engineering College, Hassan.
  Dr.S.Prashanth, Professor and Head Department of Civil Engineering
  Dr.T.Rangaswamy Professor and Head Department of Mechanical Engineering
  Dr.Paramesha Asst. Professor and Head Department of Electronics & Communication Engineering
 ಸದಸ್ಯರು Mr. Chethan K C, Asst. Professor and Head Department of Computer Science & Engineering
 ಸಂಚಾಲಕ 

Mr. Mahesh T.S.


 

Comments

kannada